DAKAR 2021: Teilnehmer / Entry list – Bike / Motorrad

dakar2021-engages-moto_optimize

 

DAKAR 2021: Teilnehmer / Entry list – Quad / ATV

dakar2021-engages-quad_optimize

 

DAKAR 2021: Teilnehmer / Entry list – Car / PKW

dakar2021-engages-auto-Kopieren_optimize

 

DAKAR 2021: Teilnehmer / Entry list – Truck / LKW

dakar2021-engages-camion_optimize

 

DAKAR 2021: Teilnehmer / Entry list – Light weight vehicles prototype T3

dakar2021-engages-t3_optimize

 

DAKAR 2021: Teilnehmer / Entry list – SSV T4 / Sidebyside / SXS / UTV

dakar2021-engages-t4_optimize

 

DAKAR 2021: Teilnehmer / Entry list – Classic / Klassik

dakar2021-engages-classic_optimize

 

 

Quelle / Source: Dakar, A.S.O